Home / e2 Warsztaty

e2 Warsztaty

Young Engineers LEGO Challenge LogoBricks Challenge – to nasz najbardziej popularny program wzbogacający. Ogólnym celem kursu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu fizyki, technologii, inżynierii mechanicznej i matematyki (STEM) za pomocą zestawów LEGO® technic i innych ciekawych narzędzi.

Głównym celem kursu jest zilustrowanie jego zawartości poprzez opowieści i demonstracje. Nasi uczniowie będą uczyć się matematyki i zasad fizycznych za pośrednictwem intuicyjnego badania,  a także rozwijać zdolność samodzielnego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności konstrukcyjnych.

Kurs umożliwi zintegrowanie wiedzy z zakresu fizyki i matematyki – prawa fizyki zostaną opisane i wyjaśnione przy pomocy prostych obliczeń matematycznych. Prawa fizyki i obliczenia matematyczne zostaną zwizualizowane dzięki tworzeniu przez dzieci własnych konstrukcji na bazie ekscytujących zestawów klocków LEGO®. Za każdym razem po przedstawieniu tematu i celu zajęć Dzieci zabierają się do tworzenia własnych konstrukcji z YE LEGO® co sprzyja zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczne działanie. W celu przeprowadzenia całego procesu budowania, dzieci otrzymują zestaw opracowany i dopasowany do potrzeb programu przez zespół Young Engineers.

Program jest odpowiedni dla Dzieci z klas 0 – 4

Średni czas trwania lekcji: 75 minut

Główne tematy Programu:
– Podstawowe i skomplikowane operacje matematyczne: Integracja pomiędzy planowaniem i budową modelu polega na obliczeniu przemian energetycznych, co umożliwia nauczanie zagadnień matematycznych, od dodawanie i odejmowanie, aż do potęgowania.
– Przedstawiamy sylwetki wielkich filozofów i teoretyków: Archimedesa, Newtona, Leonarda da Vinci i wielu innych.
– Siły i prawa fizyczne: siła odśrodkowa, siła dośrodkowa, siła bezwładności, energia kinetyczna, energia potencjalna, prawa akcji-reakcji, siła nośna, moment obrotowy, przekładnia dźwigni, rozkład ładunku, prawo zachowania siły, moment pędu i więcej.

Cele i korzyści Programu Bricks Challenge:
– Rozwijanie umiejętności planowania czasu i umiejętności zarządzania.
– Zachęcanie do rozwijania niezależnego twórczego myślenia.
– Rozwijanie umiejętności analizowania procesów inżynieryjnych.
– Poszerzenie wiedzy na temat praw fizycznych i różnych zjawisk fizycznych.
– Poprawa widzenia przestrzennego.
– Rozwijanie poczucia własnej skuteczności.
– Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Budowa i badanie ekscytujących modeli tematycznych takich jak:
– Wesołe miasteczko
– Samolot
– Różne środki transportu
– Dźwigi
– Windy
– Nowoczesne maszyny

Kurs Galileo Technic oferuje bogatą wiedzę z zakresu fizyki, technologi, inżynierii mechanicznej oraz matematyki (STEM). Uczniowie badają maszyny z profesjonalnego, inżynieryjnego punktu widzenia, skupiając się na rozpoznawaniu zastosowanego rozwiązania oraz pracy zespolowej niezbędnej przy budowie skomplikowanych mechanizmów.

Program zapewnia wysoki poziom studiów tematycznych, nauczajac zasad mechaniki inzynieryjnej poprzez budowę modeli LEGO. Poprzez analizę fizyki, matematyki oraz technicznych aspektów pracy mechanizmu uczniowie uczą się wynajdywać jak najbardziej optymalny sposób budowy modelu.

Program Galileo Technic wykorzystuje zasadę nauczania spiralnego, gdzie uczniowie studiują zagadnienie, badają je pod różnymi kątami, poznając podstawowe metody wykorzystywane przez inżynierów. Jest to program rozszerzony względem „Young Engineers – Bricks Challenge”; w którym uczniowie wykorzystują myślenie inżynieryjne na poziomie eksperckim, rozważając fizyczne i matematyczne aspekty budowy wydajnyfh maszyn.

Program skupia się na projektach indywidualnych i grupowych w celu przygotowania uczniów na wyzwania 21 wieku.

Docelowi słuchacze: 4 – 8 klasa szkoły podstawowej,  lub dzieci które ukończyły kurs Bricks challenge

Czas trwania zajęć: po 75 minut

Główne cele:

– Przedstawienie uczniom nowych terminów inżynieryjnych, podczas wykorzystania wszystkich tematów Bricks Challenge

– W trakcie kursu zapoznajemy się z następującymi mechanizmami: systemy transmisji wielokanałowej, koordynacja mechaniczna, ruch ciała na obracającej się osi, środek ciężkości i punkt podparcia, różne mechanizmy zapadkowe, wytracanie energii, recykling, wykorzystanie ograniczeń paska klinowego, rachunku prawdopodobieństwa, procentów, wyrzutnia półautomatyczna, praca równoległa, radar, sterowanie osiowe, dyferencjał i systemy zamków różnicowych.

Motywy:

– Różne rodzaje wyrzutni

– Sprzęt budowlany

– Wyposażenie przemysłowe

– Parki rozrywki

– Zwierzęta

– Mechanizmy wielu pojazdów

– Złożone maszyny, wymagające pracy w grupie

Docelowa grupa odbiorców: dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w kontaktach społecznych, uczące się w klasach integracyjnych lub tradycyjnych.

Wiek: 8-11 lat
Wielkość grupy: 5 osób
Liczba prowadzących: 2
Czas trwania jednych zajęć: 75 min
Liczba spotkań: 26 w przeciągu roku

Każdy świadomy rodzic dostrzega walory wynikające z zabawy klockami LEGO®. To nie tylko trening zdolności motorycznych i manualnych dziecka. Budowanie z klocków wpływa na rozwój planowania i postrzegania przestrzennego, uczy cierpliwości i pracy krok po kroku, zgodnie z instrukcją. Jest też dobrą możliwością do rozbudzania kreatywności i wyobraźni oraz płaszczyzną do zabawy z rówieśnikami. Przyczynia się więc do rozwijania dziedzin, które są wyzwaniem dla dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Z tego powodu firma Young Engineers opracowała specjalny program dla osób z takimi problemami, dostosowany do ich potrzeb i uwzględniający trudności, z jakimi mierzą się na co dzień. Budując, dzieci będą poznawały podstawowe pojęcia z dziedziny inżynierii i fizyki, ćwicząc jednocześnie swoje kompetencje społeczne. Klocki staną się narzędziem, które ma zachęcić dzieci i wzbudzić w nich motywację do dalszej pracy i ćwiczeń.
Cele programu:

• Poznanie podstawowej wiedzy z dziedziny inżynierii i fizyki
• Nabycie umiejętności pracy w grupie
• Rozwój małej motoryki
• Trening wyobraźni przestrzennej
• Ćwiczenie samodzielnego myślenia
• Rozbudzenie wyobraźni
• Nabycie umiejętności dostosowywania się do zasad
• Doskonalenie umiejętności budowania zgodnie z instrukcją
• Rozwinięcie umiejętności współpracy z rówieśnikami
• Nabycie strategii organizacji

 

Struktura lekcji

 1. Wprowadzenie i omówienie tematu lekcji
 2. Budowanie modelu zgodnie z instrukcją
 3. Samodzielna praca z modelem – zabawa i udoskonalanie
 4. Gry i zabawy w grupie
 5. Rozłożenie modelu
 6. Podsumowanie zajęć

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na cztery części, a każda z nich, poza wiedzą z dziedziny fizyki i inżynierii, koncentruje się na innych umiejętnościach.

Pierwszą część stanowią lekcje, które skupiają się na wprowadzeniu dzieci w specyfikę zajęć. Uczniowie poznają zestaw i obowiązujące zasady. Jest to również czas na oswojenie się z nowym miejscem i osobami.

Część druga na pierwszym miejscu stawia indywidualną pracę dziecka. Te lekcje mają przede wszystkim uczyć samodzielności i skupienia na zadaniu, tak by unikać popełniania błędów. Uczestnicy będą zachęcani do tego, by we własnym zakresie sprawdzać swoją pracę.

W części trzeciej ćwiczyć będziemy umiejętność pracy w grupie. Dlatego modele będą często budowane w parach. Podczas tych lekcji dzieci zagrają w wiele gier opierających się na współpracy i rywalizacji. Będzie to więc trening dostosowywania się do zasad i radzenia sobie z porażkami.

Ostatnia, czwarta część, wymaga połączenia nabytych podczas całego kursu umiejętności i samodzielnego wykorzystania ich w praktyce. Dzieci tworząc modele, będą musiały rozdzielać między sobą zadania, pomagać sobie nawzajem i we własnym zakresie poprawiać popełniane błędy.

Poznamy i zbudujemy:

 • Różne środki transportu
 • Urządzenia znajdujące się w naturalnym środowisku dziecka
 • Gry
 • Atrakcje z parku rozrywki
 • Nietypowe wynalazki